domingo, 12 de mayo de 2019

Nuevo disco de Joan Rovira "Dies Millors"


Dies millors és el tercer disc de llarga durada de Joan Rovira, un disc vitalista que combina la música festiva amb la música més intimista: ritmes caribenys fusionats amb el pop més actual i amb pinzellades de música electrònica. Joan Rovira amplia la banda i fa un gran salt endavant amb la producció de l’àlbum on trobarem l’essència de l’ebrenc però renovada en 11 cançons, escrites al llarg de gairebé 2 anys i que mostren una gran evolució musical de l’artista. Les lletres porten el seu segell personal i parlen de les relacions humanes: amor, amistat i autosuperació. Destaquen cançons com “Dies millors”, “El gran espectacle final”, “Si tu saltes jo també” i “La fugida”, amb una producció electrònica de la mà deGenís Trani, productor també de grups com Doctor Prats, Buhos i Green Valley entre d’altres. Una altra joia del disc és “Em Confons”, un tema explosiu i frenètic que transmet la força i la frescor dels seus directes. Altres cançons més íntimes i en clau acústica són “Sota el teu balcó”, amb la col·laboració d’en Pau Figueres a la guitarra espanyola, “Sé que ets tu” amb el Pedal Steel del David Soler i “Que et vagi bé”. Un disc eclèctic que inclou tocs Indie (“L’amor amb tu”), i un merengue en castellà (“Me preguntaba”), composada durant un viatge de l’artista a Mèxic.
 Joan Rovira (Camarles, Baix Ebre, 1982) és saxofonista modern llicenciat a l'ESMUC, guitarrista, compositor i cantant, podria fer tots els papers de l'auca però ha decidit convertir-se en un dels cantautors catalans de referència, com ell mateix diu: "l'estudi i el carrer m'han portat fins aquí”. L'ebrenc fusiona els ritmes llatins amb el pop més actual en cançons carregades de lletres vitalistes que parlen de l'amistat, de l'amor, de l'esperança i de la superació personal. La seva música es caracteritza per l’optimisme i els ritmes festius capaços d’emocionar i fer ballar el públic sense parar durant els seus concerts. Després de la seva època com a músic de carrer a Paris, Rovira ens va sorprendre amb el seu primer llançament Peix sense espina (Satélite K, 2015) amb el qual va rebre el reconeixement d’artista revelació segons els Premis Enderrock per votació popular en 2016. Un any més tard, va publicar Encara tenim temps (Satélite K, 2017), un disc que explica com el temps pot canviar l'amor i com l'amor pot condicionar el temps, va rebre el premi a millor disc d'autor als premis Enderrock 2018. Aquest any presenta el seu tercer disc de llarga durada, Dies millors (Satélite K, 2019). En aquest nou treball Joan Rovira avança cap a l’experimentació de noves sonoritats amb la integració d’elements electrònics i l’ampliació de la seva banda, amb la qual ha preparat un potent directe.


Días mejores es el tercer disco de larga duración de Joan Rovira, un disco vitalista que combina la música festiva con la música más intimista: ritmos caribeños fusionados con el pop más actual y con pinceladas de música electrónica. Joan Rovira amplía la banda y hace un gran salto adelante con la producción del álbum donde encontraremos la esencia del ebrense pero renovada en 11 canciones, escritas a lo largo de casi 2 años y que muestran una gran evolución musical del artista. Las letras llevan su sello personal y hablan de las relaciones humanas: amor, amistad y autosuperació. Destacan canciones como “Días mejores”, “El gran espectáculo final”, “Si tú saltas yo también” y “La fuga”, con una producción electrónica de la mano de GenísTrani, productor también de grupos como Doctor Prats, Buhos y Green Valley entre otros. Otra joya del disco es “Me Confundes”, un tema explosivo y frenético que transmite la fuerza y la frescura de sus directos. Otras canciones más íntimas y en clave acústica son “Bajo tu balcón”, con la colaboración de en Pau Figueras a la guitarra española, “Sé que eres tú” con el Pedal Steel de David Soler y “Que te vaya bien”. Un disco ecléctico que incluye toques Indie (“El amor contigo”), y un merengue castellano (“Me preguntaba”), compuesta durante un viaje del artista en México.
Joan Rovira (Camarles, Baix Ebre, 1982) es saxofonista moderno licenciado al ESMUC, guitarrista, compositor y cantante, podría hacer todos los papeles del auca pero ha decidido convertirse en uno de los cantautores catalanes de referencia, como él mismo dice: "el estudio y la calle me han llevado hasta aquí”. Fusiona los ritmos latinos con el pop más actual en canciones cargadas de letras vitalistas que hablan de la amistad, del amor, de la esperanza y de la superación personal. Su música se caracteriza por el optimismo y los ritmos festivos capaces de emocionar y hacer bailar el público sin cesar durante sus conciertos. Después de su época como músico de calle a Paris, Rovira nos sorprendió con su primer lanzamiento Pez sin espina (Satélite K, 2015) con el cual recibió el reconocimiento de artista revelación según los Premios Enderrock por votación popular en 2016. Un año más tarde, publicó Todavía tenemos tiempo (SatéliteK, 2017), un disco que explica como el tiempo puede cambiar el amor y como el amor puede condicionar el tiempo, recibió el premio a mejor disco de autor a los premios Enderrock2018. Este año presenta su tercer disco de larga duración, Días mejores (Satélite K, 2019). En este nuevo trabajo Joan Rovira avanza hacia la experimentación de nuevas sonoridades con la integración de elementos electrónicos y la ampliación de su banda, con la cual ha preparado un potente directo.

Better Days is the third full-length album by Joan Rovira, a vitalist album that combines festive music with the most intimate music: Caribbean rhythms fused with the most current pop and with touches of electronic music. Joan Rovira expands the band and makes a great leap forward with the production of the album where we will find the essence of the Ebrense but renewed in 11 songs, written over almost 2 years and that show a great musical evolution of the artist. The letters bear their personal stamp and speak of human relationships: love, friendship and self-sufficiency. Outstanding songs such as "Best days", "The final great show", "If you jump me too" and "La fuga", with an electronic production by the hand of GenísTrani, also producer of groups such as Doctor Prats, Owls and Green Valley among others. Another gem of the album is "Me Confundes", an explosive and frenetic song that transmits the strength and freshness of their live shows. Other more intimate and acoustic key songs are "Bajo tu balcón", with the collaboration of Pau Figueras on the Spanish guitar, "Sé que eres tú" with David Soler's Pedal Steel and "Que ver bien". An eclectic album that includes Indie touches ("El amor contigo"), and a Spanish merengue ("I was wondering"), composed during a trip by the artist in Mexico.
Joan Rovira (Camarles, Baix Ebre, 1982) is a modern saxophonist who graduated from ESMUC, guitarist, composer and singer. He could do all the roles of auca but has decided to become one of the Catalan composers of reference, as he says: " The studio and the street have taken me here. "He fuses Latin rhythms with the most current pop in songs full of vital lyrics that speak of friendship, love, hope and personal improvement. optimism and festive rhythms able to thrill and make the audience dance incessantly during their concerts.After his time as a street musician in Paris, Rovira surprised us with his first release Pez sin espina (Satellite K, 2015) with which he received the recognition of revelation artist according to the Enderrock Awards by popular vote in 2016. A year later, he published We still have time (SatéliteK, 2017), a disc that explains how the iempo can change the love and as love can condition the time, received the award for best author album to the Enderrock2018 awards. This year he presents his third album of long duration, Better Days (Satellite K, 2019). In this new work Joan Rovira advances towards the experimentation of new sounds with the integration of electronic elements and the expansion of his band, with which he has prepared a powerful live show.