martes, 9 de junio de 2020

Muere Pau Dones a los 53 años


Pau Donés Cirera (Montanuy, Huesca, 11 de octubre de 1966-9 de junio de 2020)​ fue un cantante, guitarrista y compositor español conocido por ser el vocalista del grupo musical Jarabe de Palo. El músico aragonés criado en Barcelona3​4​ comenzó su andadura con tan solo 12 años, edad en la que tuvo su primera guitarra, y en la que adquirió sus primeros discos. A los 15 años, con su hermano Marc, que tocaba la batería, forma su primer grupo, J. & Co. Band, y más tarde, Dentaduras Postizas. Compaginaba de esta manera conciertos en locales de Barcelona con su trabajo en una agencia de publicidad. Con el dinero que saca de trabajar en la agencia publicitaria, adquiere su primer equipo, compuesto por una grabadora, un sintetizador, una mesa de mezclas y una guitarra eléctrica Fender Stratocaster. Con estos medios graba sus primeros temas. El tiempo pasa y forma Jarabe de Palo, grupo que empieza a ser conocido en el otoño de 1996. Su primer tema, La flaca, se hace famoso gracias a un anuncio de la marca Ducados para la campaña publicitaria de Carácter Latino. El éxito del grupo nace tras la campaña de esta publicidad en plena primavera de 1997. El 1 de septiembre de 2015 anuncia que lo han operado de un cáncer de colon,5​ por lo que se ve obligado a cancelar los conciertos de la gira programados en España y en América a partir de entonces. El 5 de abril de 2016 anuncia en su cuenta de Twitter que está limpio de cáncer. El 8 de febrero de 2017 comunica una recaída del cáncer, y su intención de luchar de nuevo contra la enfermedad sin parar sus proyectos profesionales, que incluyen una gira, nuevo disco y libro durante el 2017.7​8​ En octubre de 2018 anunció que deja la música de manera indefinida a partir de enero de 2019.9​ El 4 de enero de 2019 anunció el retiro temporal de Jarabe de Palo. 10​ Un año después, el 13 de abril de 2020 se informó que el grupo volvía a grabar disco con la previsión de que se publicaría en septiembre, sin embargo la publicación del que sería su último trabajo "Tragas o escupes" se realizó el 28 de mayo por sorpresa. El 9 de junio de 2020 su familia comunicó el fallecimiento del cantante.

Pau Donés i Cirera (Barcelona, 11 d'octubre de 1966 - 9 de juny de 2020) fou un músic català, i vocalista, guitarrista i compositor en castellà del grup musical Jarabe de Palo. Pau era el gran de quatre germans, fill d'Amado, de Montanui (Ribagorça), oficinista en un banc, i de Núria, de Barcelona, que es va suïcidar quan ell tenia 16 anys; tots dos simpatitzants de l'Opus Dei. Va començar el seu camí amb només 12 anys, edat en la qual va tenir la seva primera guitarra, i quan en tenia tretze li van diagnosticar dislèxia. Als 15 anys, amb el seu germà Marc, que tocava la bateria, va formar el seu primer grup, Jay & Company Band, i més tard, Dentaduras Postizas. Es va en Econòmiques a la Universitat de Barcelona, i mentre estudiava treballava fent de model publicitari. Quan va acabar la carrera va treballar en una agència de publicitat com a executiu de comptes,feina que compaginava amb concerts en locals nocturns de Barcelona.[cal citació] Amb els diners que va aconseguir treballant-hi va adquirir el seu primer equip, format per una gravadora, un sintetitzador, una taula de mescles i una guitarra elèctrica Fender Stratocaster, i amb aquests mitjans va gravar els seus primers temes. El seu primer concert va ser en la sala Tarantos de Barcelona, actuant per als executius de la discogràfica Virgin. Amb el temps va formar Jarabe de Palo, grup que va començar a ser conegut en la tardor de 1996. El seu primer tema, "La Flaca", es va fer famós gràcies a un espot publicitari de la marca Ducados per a la campanya publicitària de "Carácter Latino". L'èxit del grup va néixer després de la campanya d'aquest espot, en plena primavera de 1997 i després es va consolidar com uns dels grups de més èxit a escala estatal i amb una àmplia discografia.

L'any 2015, mentre vivia a Betlan (Val d'Aran), va anunciar que l'havien operat d'un càncer de colon i que li havien tret mig còlon (el 24 d'agost) i mig fetge (el 18 de setembre), i va haver de cancel·lar els concerts de la gira que hi havia programada. Tot i així, el desembre d'aquell any va fer dos concerts benèfics a la sala Luz de Gas de Barcelona amb el títol "Jarabe contra el cáncer", per tal de recaptar diners per a la investigació científica relacionada amb el càncer colorectal. El 4 d'abril de 2016 va anunciar a Facebook que ja estava net de càncer, però a principis del 2017 va patir una metàstasi al fetge;[9] malgrat tot, no va deixar de banda els seus projectes personals i va seguir endavant amb una gira, un nou disc (50 palos) i la seva biografia. En aquella època de tractament generà polèmica el seu suport a les teràpies pseudocientífiques de Josep Pàmies amb el qual es tractà del càncer a base de la planta de Kalanchoe, la qual es considera una teràpia molt perillosa, ja que no ha demostrat cap efecte contra el càncer i a més ha arribat a fer creure als pacients d'abandonar teràpies efectives com la quimioteràpia. La teràpia amb Josep Pàmies a més incloïa una "dieta alcalina, amb molta hortalissa i eliminar el sucre i la farina refinada". L'octubre de 2018 va anunciar que deixaria tant els escenaris com la composició musical a partir de gener del 2019, i al novembre va dir que, després de 20 anys connectat a la música, acabaria amb un concert a Tarragona. Finalment, després de dos concerts solidaris al desembre al Luz de Gas per recaptar fons per a la lluita contra el càncer, Jarabe y amigos contra el cáncer,va fer el concert de comiat a la Tarraco Arena Plaça, clausurant la gira "Adiós pero hasta luego. Muchas gracias por todo", que l'havia dut per una vintena de ciutats. En un vídeo de l'1 de gener de 2019 es va acomiadar dient que tornaria, i també va esborrar els seus perfils a les xarxes socials. Es va instal·lar a Califòrnia (EUA) i es va centrar en fer de pare de la seva filla Sara, duent una vida més tranquil·la, ja que "estava una mica cremat" de l'anterior. El desembre de 2019 va tornar temporalment als escenaris amb la seva banda per a fer un parell de concerts solidaris a Luz de Gas amb una vintena de músics convidats, dels quals se'n va destinar la recaptació de taquilla a la investigació de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron. El 9 de juny de 2020 moriria als 53 any, a conseqüència del càncer diagnosticat l'1 de setembre del 2015.


Pau Donés Cirera (Montanuy, Huesca, October 11, 1966 - June 9, 2020) was a Spanish singer, guitarist and composer known for being the vocalist of the musical group Jarabe de Palo. The Aragonese musician raised in Barcelona3 4 began his career at just 12 years old, the age at which he had his first guitar, and at which he acquired his first records. At 15, with his brother Marc, who played drums, he formed his first group, J. & amp; Co. Band, and later, Dentures. In this way he combined concerts in Barcelona venues with his work in an advertising agency. With the money he gets from working at the advertising agency, he acquires his first equipment, consisting of a recorder, a synthesizer, a mixer and a Fender Stratocaster electric guitar. With these means he records his first songs. Time passes and forms Jarabe de Palo, a group that begins to be known in the fall of 1996. Their first song, La flaca, becomes famous thanks to an advertisement by the Ducados brand for the advertising campaign of Latin Character. The success of the group was born after the campaign of this publicity in the middle of the spring of 1997. On September 1, 2015, he announced that he had surgery for colon cancer, 5 so he was forced to cancel the scheduled tour concerts. in Spain and America thereafter. On April 5, 2016 he announced on his Twitter account that he is clean of cancer. On February 8, 2017 he communicated a relapse of cancer, and his intention to fight again against the disease without stopping his professional projects, which include a tour, new album and book during 2017.7 8 In October 2018 he announced that he is leaving music indefinitely from January 2019.9 On January 4, 2019 he announced the temporary withdrawal of Jarabe de Palo. 10 A year later, on April 13, 2020, it was reported that the group was re-recording an album with the expectation that it would be published in September, however the publication of what would be their last album "Swallows or spits" was made on 28 May by surprise. On June 9, 2020, his family announced the death of the singer.